Program dobre serce

Najlepszym dowodem na to, że dzięki Tobie na buźkach podopiecznych Fundacji pojawia się uśmiech są podziękowania, które razem otrzymujemy.