Dążymy do ratowania polskich rodzin w kraju i poza jego granicami.  Podczas zajęć warsztatowych pokazujemy jak dostrzegać dobro w drugim człowieku, rozbudzać poczucie własnej wartości oraz godności. Podejmujemy próbę ukazania czym jest miłość w codziennych relacjach, jak można ją wyrazić poprzez gesty, słowa, zachowania. Organizujemy wyjazdy formacyjno-rekreacyjne, podczas których uczestnicy odkrywają jak ważne jest kształtowanie sprawności ciała i ducha. Staramy się również pokazać jak w codzienności znaleźć wytchnienie i spojrzeć na świat w jaśniejszych barwach.

Wspieraj, pomagaj, wywołuj uśmiech poprzez doposażenie wybranej placówki, organizacji non profit, domu dziecka, hospicja i fundacji.

 

Copyright © 2018 www.e-lemur.pl All rights reserved.